Τεχνικές συμβουλές

Βραχυκυκλωμένη μητρική laptop
Free

Βραχυκυκλωμένη μητρική laptop

  • 00m 00s
Price: Free

Επισκευή βραχυκυκλωμένης μητρικής laptop από νερό, σκόνες υγρασία, ρεύμα και άλλα μπορούμε να επιτύχουμε στο μεγαλύτερο ποσοστό που φτάνει το 90% των περατώσεων.


Η μητρική για διάφορους λόγους που προαναφέραμε μπορεί να ξεκινήσει να δουλεύει λάθος ή να μην λειτούργει καθόλου. Τα βραχυκυκλώματα μπορεί να οφείλονται σε χαλασμένα τσιπάκια ή αλλοιωμένους διαδρόμους πάνω την μητρική.
Σε κάθε περίπτωση ακολουθώντας το σχηματικό διάγραμμα της μητρικής βλέπουμε τα χαλασμένα μέρει ή τους αλλοιωμένους διαδρόμους και τα επισκευάζουμε ή χρήζουμε νέους διαδρόμους όπου είναι εφικτό.


Η επισκευή μια μητρικής σε ηλεκτρονικό επίπεδο είναι μια πολύ εξειδικευμένη τεχνική και ελάχιστα εργαστήρια μπορούν και την καταφέρνουν δεδομένου των σχηματικών που πρέπει να έχουνε. Μικροσκόπιο και κατάλληλο κολλητήρι καθώς και πολυετή εμπειρία και προσωπικό εκπαιδευμένο πάνω σε αυτές τις τεχνικές.


Αρκετά εργαστήρια απευθύνονται σε άλλους ως χοντρική για τέτοιες επισκευές.
Τα μαγαζιά μας και το τεχνικό μας τμήμα έχει το πλέον εξειδικευμένο προσωπικό για να επισκευάσει το βραχυκύκλωμα της μητρικής του laptop σας και να το επαναφέρει σε άψογη λειτουργία.

Short Description

Για τις περιπτώσεις που το laptop σας είναι τελείως νεκρό.