Τεχνικές συμβουλές

Χαλασμένη μητρική laptop
Free

Χαλασμένη μητρική laptop

  • 00m 00s
Price: Free

Η επιδιόρθωση σε μια μητρική laptop ξεκινάει από την διάγνωση. Η σωστή διάγνωση και προεκτίμησα της βλάβης θα μας φέρει ποιο κοντά στην επισκευή.
Μερικές συνηθισμένες βλάβες για τις μητρικές των laptop είναι

  • Χαλασμένο βύσμα τροφοδοσίας:
  • Χαλασμένο η κλειδωμένο bios
  • Χαλασμένη κάρτα γραφικών
  • Πρόβλημα στο chipset
  • Βραχυκυκλωμένη μητρική.
  • Πρόβλημα στο κύκλωμα φόρτισης της μπαταρίας.

Όλα τα παραπάνω είναι σε γενικές γραμμές οι βλάβες που μπορεί να έχει μια μητρική πλακέτα του laptop και είναι αντιμετωπίσιμες από το τεχνικό μας τμήμα.

Short Description

Διάφορες περιπτώσεις βλάβης της μητρικής πλακέτας του laptop σας.